Tjänster

Svets & Inspektion är din extra kapacitet – när du behöver oss

Svets & Inspektion i Sydsverige AB erbjuder de tjänster som många företag, både större och mindre, inte själva har möjlighet att bemanna.

Vi fungerar som en fristående kapacitet – med gedigen kunskap, bred erfarenhet, personligt engagemang. Och, framför allt, med all den kunskap som krävs av en certifierad svetsansvarig.

Här är våra tjänster. Har du behov av ytterligare något har vi med all säkerhet den kompetensen inom vårt stora nätverk.

 • Samtliga tjänster som ingår för svetsansvarig IWE
 • Tjänster, som CE-märkning, inom maskindirektivet
 • Certifiering inom 1090, 3834, 9001, 14001
 • Svetsansvarig för företag inom byggsektor och mekanisk verkstad
 • Kontraktsgenomgång; kontaktperson gentemot konstruktörer i projekt
 • Kontroll före, under och efter svetsning
 • Certifierad VT Multilevel 2 NDT (visuell kontroll av svetsade, gjutna och smidesprodukter) enl. SS-EN ISO-9712
 • Certifierad MT Multilevel 2 NDT (Magnetpulver provning av svetsade, gjutna och smidesprodukter) enl. SS-EN ISO 9712:2012
 • Oförstörande prover (UT, RT , etc) samarbetar vi med godkända institut
 • Validering och kalibrering av svetsutrustning enl EN 50504
 • Förberedelse för WPQR-framtagning
 • Skapande av WPS:er
 • Framtagande av svetsplaner
 • Övervakningar av svetsarprövningarSO
 • Utbildande av anställda inom SS-EN 5817 (svetsens utformning och acceptansnivåer)
 • Kalibrering av mätverktyg samt intern kalibrering enligt DIN- och SIS 64 11 13 Klass 2-tolerans
 • Kontroll och uppmätning av tillsatsmaterialer och grundmaterialer
 • Uppföljning av svetsare samt godkännande av förlängningar enligt SS-EN 287-1 eller EN ISO 9606-1
 • Frågor rörande mekanisk verksamhet