Kvalifikationer

Svets & Inspektion fyller ditt företags befattningsbeskrivning

När företaget saknar delar av den kompetens eller erfarenhet som bör ingå i svetsansvarigs – Svetsansvarig IWE (svetsingenjör) eller IWS (svetsspecialist) – befattningsbeskrivning kan Svets & Inspektion i Sydsverige AB fylla tomrummet.
Vi går in som svetsansvarig i enskilda projekt eller under en begränsad period.

Utför inspektioner inom visuell kontroll av svetsade, gjutna och smidda produkter enl VT multilevel 2. Certifierad av CSM NDT
Svets & Inspektion i Sydsverige erbjuder även utbildningar, som löser bristerna i befattningsbeskrivningen mer permanent.

Följande kan ingå i befattningsbeskrivningen för svetsansvarig:

Teknisk genomgång

 • Genomgång av underleverantörer
 • Kvalificering av svetsprocedurer/WPQR
 • Framtagning av svetsdatablad/WPS
 • Framtagning av svetsplaner
 • Kontroll/verifiering/utbyte av tillsatsmaterial
 • Material
 • Avvikelser och korrigerande åtgärder
 • Häva produktionstopp med avseende på svetsning
 • Stoppa processer/produkter av miljö-, säkerhets- och kvalitetsskäl

Utförande och säkerställande

 • Fortlöpande utbildning av svetsande/skärande personal
 • Produktionsplanering
 • Kvalitetsdokument

Kontroll och uppföljning

 • Svetsande personal
 • Utrustning
 • Svetsdatablad
 • Arbetsinstruktioner
 • Tillsatsmaterial
 • Material
 • Kontroll och provning före, under och efter svetsning
 • Kalibrering och validering av utrustning
 • Identifiering och spårbarhet

Information och kommunikation

 • Externa kontakter för företagets räkning, som tillsatsmaterialets leverantörer, provningsföretag, externa revisorer etc.
 • Utbilda och informera svetsande personal samt konstruerande personal kring svetsning och beredningsmetoder.